Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka
                                      www.sp1krosniewice.pl

  Szkoła Podstawowa nr 1

  ul. Poznańska 15
  99-340 Krośniewice
  ______________________________________

       tel./fax:  24 - 252 30 27 
       e-mail: szkolajedynka1@poczta.onet.pl
  ______________________________________

  NIP: 775-118-19-51       REGON: 000261611
  ______________________________________

  Nr konta bankowego:
  92 9023 0006 0000 3391 2000 0010
odpowiada: Anna Banasiak

wytworzył: Anna Banasiak

wprowadził: administrator

data: 05-10-2012

data: 05-10-2012

data: 06-10-2012Rejestr zmian strony